سامانه پرداخت آنلاین

آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش

کمک آنلاین به معلولین موسسه خیریه فیاض بخش
  • لطفا در تلفن همراه، حتما مبلغ را با اعداد انگلیسی وارد نمایید
  • ۰ ریال