آسایشگاه معلولین فیاض بخش

مشهد مقدس، میدان فهمیده به سمت میدان قائم (عج) سمت راست

تلفن تماس:
۰۵۱-۳۶۶۶۶۳۴۴

مشارکت های مردمی

دریافت هدایا و نذورات نقدی و غیر نقدی شما خیرین گرامی

تلفن های تماس :
۰۵۱-۳۶۶۶۶۳۳۶ | ۰۵۱-۳۶۶۶۶۱۶۶

روابط عمومی آسایشگاه

آگاهی از شرایط بازدید نهاد ها وارگان ها و یا پاسخ به شوالات شما بزگواران

تلفن های تماس :
۰۵۱-۳۶۶۶۶۲۹۰ | ۰۵۱-۳۶۶۶۶۰۰۰

با ما در تماس باشید